Åbningstider

En almindelig dag i Spiloppen starter i køkkenet i fællesrummet, hvor børnene spiser morgenmad fra klokken 06:00 - 7:20. Morgenmaden består af friskbagte boller evt. med økologisk syltetøj, havregrød eller havregryn med mælk.

Klokken 7 åbnes en vuggestuegruppe og en børnehavegruppe, for de børn der er færdige med at spise morgenmad. Dagen startes nu op omkring rolige og fordybende aktiviteter på de to stuer.

Klokken 08:30 åbner alle stuer og børnene går på egne stuer.

Klokken 09:00 holder stuerne samling:

- Børnehavegrupperne fordyber sig i samling, hvor børnene fortæller om oplevelser hjemmefra, synger sange og lærer om årstidernes gang, traditioner etc. Herefter starter formiddagens leg og aktiviteter. I det store fællesrum bygges motorikbaner eller laves Yoga eller dans med de voksne. Om foråret og sommeren starter dagen ofte på legepladsen, allerede fra morgenstunden efter samling.

- Vuggestuegrupperne samles omkring formiddagsmåltidet, som børnene har med hjemmefra. Her synges sange med fagter som børnene ivrigt deltager i.

Efter samling leger vuggestuebørnene inde eller ude, laver planlagte aktiviteter med de voksne. De yngste børn bliver puttet til formiddagens lur. 

Klokken 11 spiser børnene frokost, og de børn der sover middagslur bliver, alt efter alder, puttet i barnevogn, i krybbe eller på madras.

Efter frokost leger alle de børn der ikke sover middagslur i børnhaven på legepladsen. Vuggestuebørnene kan enten være inde eller ude.