Åbningstider

En almindelig dag i Spiloppen starter kl. 6,00 hvor vi åbner på en af vuggestuerne og en af børnehavestuerne, de børn som har lidt morgenmad med får lov til at side og spise det, andre børn som har spist leger på stuen.Når børnene ankommer efter kl. 7,15 forventer vi at de har spist morgenmad hjemme fra.

Klokken 7,30 åbnes alle vuggestuegrupper og alle børnehavegrupper. Dagen startes nu op omkring rolige og fordybende aktiviteter på alle stuer.

Klokken 09:00 holder vuggestuerne samling:

- Vuggestuegrupperne samles omkring formiddagsmåltidet, som børnene har med hjemmefra. Her synges sange med fagter som børnene ivrigt deltager i.

Efter samling leger vuggestuebørnene inde eller ude, laver planlagte aktiviteter med de voksne. De yngste børn bliver puttet til formiddagens lur.

 - Børnehavegrupperne starter formiddagens leg og aktiviteter. I det store fællesrum bygges motorikbaner eller laves Yoga eller dans med de voksne. Om foråret og sommeren starter dagen ofte på legepladsen, allerede fra morgenstunden

Klokken 11 spiser børnene frokost, og de børn der sover middagslur bliver, alt efter alder, puttet i barnevogn, i krybbe eller på madras.

Efter frokost leger alle de børn der ikke sover middagslur i børnhaven på legepladsen. Vuggestuebørnene kan enten være inde eller ude.